Müşterilere Karşı Sorumluluk:

• Sürekli geliştirme ve araştırma ile müşterilerimize işlevsel, ergonomik, insan sağlığına duyarlı ve müşterilerin kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık konularındaki beklentilerini karşılayacak ürün, servis ve çözümler sunmak.
• Müşterilerimizle ve bayilerimizle olan tüm ilişkilerimizde şeffaflık, dürüstlük ve içtenliği ilke edinmek.
• Ürün ve hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak.
• Müşterilerimize saygı,  adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak.

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk:

• Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranmak
• Tedarikçilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyet ve özeni göstermek.
• İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli belgelerini özenle korumak.

Şirkete Karşı Sorumluluk:

• Şirket yatırımlarını korumak.
• Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek.
• Şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek.

Sosyal Sorumluluk

• Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek, işimizi toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak yönetmek, dünyaca kabul edilen insan haklarına saygı göstermek ve korunmasına destek vermek.
• Sürekli gelişime katkı sağlayarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak. Bu bağlamda eğitim, sağlık ve çevre konularında projeler geliştirmek, uygulamak ya da var olan projeleri desteklemek.