OLİGA için kariyer yolu sadece bir üst pozisyona geçmek değil, aynı pozisyonda yetki ve sorumlulukların performansa bağlı olarak artmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflerimizden biridir. Yıllık olarak planlanan eğitim programları da bu hedefi destekleyici niteliktedir.